GZ-psycholoog

Bij Karakter helpen we kinderen met complexe psychiatrische problemen en hun gezinnen door excellente diagnostiek en behandeling. Wij geloven in de kracht van de samenwerking tussen kind, ouders en professionals en gaan samen voor inzicht voor ouders en toekomstkansen voor deze kwetsbare kinderen.

Solliciteren

Bij de zorglijnen LVB van Karakter zijn wij op zoek naar een

GZ-psycholoog met aanvullende opleiding als Systeemtherapeut (24-36 uur) te Ede

Wij zoeken daadkrachtige, flexibele, creatieve gz-psycholoog die de situatie volgens de systeemmethodiek aanvliegt. Mogelijk voor de afdeling Intensieve behandeling LVB en /of in combinatie met de polikliniek van de zorglijnen LVB.

Waar kom je te werken?

Je neemt je plaats in het politeam en/of het intensief ambulante team en je helpt mee om de verschillende perspectieven te verbinden binnen het multidisciplinaire team.

De zorglijn LVB richt zich op de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met een (Licht) Verstandelijk Beperking met complexe psychiatrische problematiek. Je draagt deze doelgroep een warm hart toe en je hebt (bij voorkeur) expertise en affiniteit op het gebied van complexe psychiatrische problematiek bij de LVB doelgroep. De zorglijnen LVB binnen Karakter bestaan uit de polis op diverse nevenlocaties en de afdeling Intensieve behandeling, die bestaat uit IHT (Intensive Home Treatment) en uit de acute opname afdeling HIC-MC (High Intensive en Medium Care). De hoofdvestiging van de polis en de intensieve afdeling is de locatie Ede.

Tot slot is het goed om te weten dat de zorglijn LVB in ontwikkeling is naar een Top GGZ keurmerk. Dit betekent dat je functie veelzijdig is. Niet alleen in de problematiek die je tegen zult komen, maar ook in de behandeling daarvan: van poli tot IHT tot crisisunit. Daarnaast is het ook veelzijdig door de ontwikkeling naar TOP GGZ: van patiëntzorg naar wetenschappelijk onderzoek, en van het opleiden van professionals naar het geven van onderwijs in de verschillende BIG opleidingen.

Wat houdt jouw functie in?

Als gz-psycholoog/ systeemtherapeut bekijk en benader je de problematiek op systematische wijze en betrek je de leefomgeving. Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst (ouders, broers, zussen) het eerste belangrijke sociale systeem. School en vrije tijd het tweede en derde. Tevens zal je gedurende de psychiatrische behandeling rekening houden met het feit dat anderen (bewust en onbewust) invloed uit kunnen oefenen op de problemen die worden ervaren. Jij krijgt zicht op de onderlinge interacties in relatie tot de ervaren problematiek. Je opereert dan ook soepel in dit dynamische krachtenveld. Samen met patiënt en ouders, en het behandelteam, onderzoek je hoe een eventuele vicieuze cirkel kan worden doorbroken.

Jouw werkzaamheden:

 • Je bent verantwoordelijk voor het bewaken, coördineren en uitvoeren van de integrale aanpak en de continuïteit van de zorg gericht op het bieden van perspectief voor de patiënt en zijn gezin en in samenwerking met het sociale en professionele netwerk rondom het gezin.
 • Je bent in de rol van werkbegeleider verantwoordelijk voor de inhoudelijk aansturing en coaching van de gezinsbehandelaren van het dynamische team IHT.
 • Je onderhoudt t.b.v. deze coördinatie effectieve contacten met andere hulpverleners/instanties en netwerk die voor de patiënt en zijn systeem belangrijk zijn;
 • Je bent in de rol van supervisor verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling van de gezinsbehandelaren.
 • Je bent verantwoordelijk voor kwalitatieve goede, effectieve en methodisch verantwoorde zorg.
 • Je leidt evaluatie besprekingen en bent in staat behandeling bij te sturen.
 • Je bent in staat in gezamenlijke verantwoordelijkheid multidisciplinair (KJP, k(N)P, GZ, ST, CGT, vaktherapeuten, VS) te werken.
 • Je neemt je plaats in bij de (BIG)opleidingen van collegas
 • Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de productieafspraken.
 • je voert de rapportage/verslaglegging/correspondentie en communicatie uit rond deze taken en rapporteert je activiteiten binnen het EPD.

Wat breng je mee als systeemtherapeut?

 • Je beschikt over een afgeronde gedragswetenschappelijke opleiding tot gz-psycholoog, aangevuld met een opleiding tot systeemtherapeut of daarvoor aantoonbaar in opleiding;
 • Je bent geregistreerd in het BIG register, en in het NVRG register;
 • Kennis van en inzicht in de problematieken van de doelgroep en meerdere jaren ervaring zijn vereist;
 • Je bent in staat om vanuit overzicht te handelen en verantwoordelijkheid te nemen.
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met de kinder- en jeugdpsychiatrie en met (L)VB.
 • Je beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en een heldere, bondige wijze van verslaglegging.
 • Je bent ambitieus, je hebt affiniteit met onderzoek en je durft te innoveren.
 • Je beschikt over vaardigheden zoals tact, stimuleren, motiveren en conflicthantering en het overbruggen van tegenstellingen door middel van uitstekende communicatieve vaardigheden. Je beschikt daarbij over overtuigingskracht;
 • Je kunt zowel zelfstandig als binnen een multidisciplinair team werken.

Wie bieden

 • Wij bieden in eerste instantie een dienstverband van één jaar, bij gebleken geschiktheid en onveranderde bedrijfsomstandigheden kan dit worden verlengd;
 • Inschaling conform cao GGZ;
 • Vakantiegeld 8%;
 • Eindejaarsuitkering 8,33%;
 • Vakantiedagen 166 uur (op fulltime basis);
 • LFB (levensfasebudget) uren 35 uur (op fulltime basis);
 • Pensioenfonds PFWZ met premieverdeling 50-50 werkgever-werknemer;
 • Reiskostenvergoeding woon- werkverkeer conform cao;
 • Kilometervergoeding zakelijke kilometers 0,36 bruto per kilometer;
 • Vitaliteitsregeling waarbij je een bijdrage kan ontvangen voor bijvoorbeeld de aanschaffing van een fiets of contributie van een sportclub;
 • Opleidingsbudget;
 • Collectieve verzekeringen.

Informatie en solliciteren

Heb je vragen over de wervingsprocedure? Neem dan contact op met Recruitment: bel/app met de Recruiters: Susanne van der Klok (+31615144863) of Natasja Cooper (+31631111927).
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:, Hans Attema, Eddie Speelman via +31318-676611. Wij helpen je graag!

Is dit de afwisseling en veelzijdigheid en de uitdaging die je in je werk zoekt? En sluit dit goed aan bij je ambities om je binnen je eigen vakgebied door te ontwikkelen. Dan zien we je reactie voor 1 december 2020 tegemoet.
Solliciteren kan uitsluitend (middels cv + motivatiebrief) via de sollicitatiebutton.

Regio:
Gelderland

Startdatum:
z.s.m.

Sluitingsdatum:
1 dec. 2020

Locatie:
Ede

Solliciteren